Talent in Team

Mogelijk zijn de teams waarmee of waarin je werkt minder wendbaar en flexibel dan je zou wensen. Misschien wordt het individuele of collectieve teamtalent onvoldoende herkend en benut. Wellicht kan het resultaat doeltreffender en van meerwaarde zijn. Nieuwe Trek biedt ‘lerende’ teams alle mogelijkheden om in een ontwikkeltraject te werken aan talentontwikkeling, teampotentie, individuele leerwensen en uiteraard aan het resultaat.

Wat kun je verwachten

Uitgangspunt bij de teamtrainingen is dat gewerkt wordt vanuit het principe van “appreciative inquiry”. Dit houdt in dat de focus ligt op wat er al goed is, waar men trots op is en op het aanwezige talentpotentieel in het team. Medewerkers worden meer bewust van eigen kennis en kunde, en zien dit terug in het gezamenlijk werken aan resultaat. Uiteraard is geen team hetzelfde en zal ook de trainingsbehoefte daarom divers van aard zijn. Op basis van voorbesprekingen en individuele intakes wordt een maatwerktraject voor jullie samengesteld.

Nieuwe Trek werkt op locatie, maar beschikt ook over een zeer inspirerende trainingsruimte bij de ‘Methoeve’ in de heerlijk landelijke omgeving van het Twentse Weerselo. Klik hier voor meer informatie. Neem gerust eens contact op voor een eerste stap naar beter.