DISC analyses

Al jarenlang wordt in veel organisaties gebruik gemaakt van de DISC analyse. Een fijne tool om begrip te krijgen voor iemands stijl in communiceren en gedrag. Inzicht in elkaars “kleuring” bevordert het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal en geeft daarmee vertrouwen en begrip. Dit is essentieel voor een effectieve samenwerking.

Wat kun je verwachten

Het vervolg

Iedere situatie is uniek, zo ook iedere uitkomst van de DISC analyse. Er bestaat geen goed of fout en de tool wordt dus ook nooit ingezet als test. Een na-traject zal op basis van individuele behoefte van de medewerker worden ingevuld en betreft dus altijd maatwerk. Te denken valt aan coaching om patronen te doorbreken, loopbaan coaching en/of af en toe een e-consult om de zaag scherp te houden.

De investering voor een na traject is afhankelijk van de persoonlijke behoefte.